24/7 Onafhankelijke Traplift Informatie

Category Archive : Nieuws

Wat is een traplift? Een traplift is een gemotoriseerde stoel die is bevestigd aan een rail of baan die langs een trap loopt. Het is ontworpen om mensen met mobiliteitsproblemen te helpen veilig en comfortabel de trap op en af te gaan. Wie kan baat hebben bij een traplift? Iedereen met mobiliteitsproblemen, hetzij als gevolg […]

Valincidenten bij ouderen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem en een belangrijke oorzaak van letsel en overlijden. Oudere personen hebben een verhoogd risico op vallen, wat kan leiden tot gevolgen zoals heupfracturen, hoofdtrauma’s en morbiditeit. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het valrisico van ouderen, de factoren die hieraan bijdragen, en strategieën voor valpreventie en […]

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, het is de wens van vele ouderen en mensen met een beperking. Om dit mogelijk te maken is in Nederland de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in het leven geroepen. Dankzij die Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan er bijvoorbeeld budget vrijgemaakt worden voor aanpassingen in het huis. Denk bijvoorbeeld maar aan […]

Een aangrijpend verhaal werd 29 december laatstleden gepubliceerd op ncr.nl. Wegens aardbevingsschade door gaswinning in Groningen leden tal van mensen schade aan hun huis. Zo’n 53.000 inwoners waren de dupe. Om deze schade te compenseren besloot het kabinet Rutte IV een renovatiesubsidie van €10.000 per woning uit te reiken. Groninger Bert Rollema besliste om van […]

Dat de honden bij Monique Westenberg in goede handen zijn, hoeft tegenwoordig geen twijfel meer. Zo liet ze een traplift installeren voor haar viervoeters.